مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
br ENGLISH
چاپ  مقاله جديد مركز (ISI,Pubmed) ،توسط جناب آقاي دكتر حسين عسگريان عمران چاپ مقاله جديد مركز (ISI,Pubmed) ،توسط جناب آقاي دكتر حسين عسگريان عمران
چاپ مقاله جديد مركز (ISI,Pubmed) ،توسط جناب آقاي دكتر حسين عسگريان عمران
1397/09/20
برگزاري جلسه شوراي پژوهشي دانشجويي مورخ 970912 برگزاري جلسه شوراي پژوهشي دانشجويي مورخ 970912
برگزاري جلسه شوراي پژوهشي دانشجويي مبني بر رفع مشكلات علمي و پژوهشي دانشجويان در دفتر مركز تحقيقات ايمونوژنتيك با حضور رئيس مركز جناب آقاي دكتر سعيد عابديان انجام گرديد.
1397/09/12
برگزاري جلسه شوراي پژوهشي دانشجويي مورخ 13970828 برگزاري جلسه شوراي پژوهشي دانشجويي مورخ 13970828
برگزاري جلسه شوراي پژوهشي دانشجويي مبني بر رفع مشكلات علمي و پژوهشي دانشجويان در دفتر مركز تحقيقات ايمونوژنتيك با حضور رئيس مركز جناب آقاي دكتر سعيد عابديان انجام گرديد.
1397/08/29
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal