مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1397/07/11 تعداد بازدید: 43
جلسه شوراي پژوهشي مورخ 1397/07/10
در ادامه جناب آقاي دكتر سعيد عابديان رئيس مركز تحقيقات ايمونوژنتيك ضمن خوش آمد گوئي به حاضرين دستور كار جلسه را اعلام و بعد از آن بررسي 2طرح آغاز گرديد

جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات ژنتيك  ايمني در تاريخ 1397/07/10

 

جلسه در ساعت 13:00 آغاز گرديد .

در ادامه جناب آقاي دكتر سعيد عابديان رئيس مركز تحقيقات ايمونوژنتيك ضمن خوش آمد گوئي

به حاضرين دستور كار جلسه را اعلام و بعد از آن بررسي طرح هاي ذيل آغاز گرديد :
 
عنوان طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه ها ي مربوط به شوراي پژوهشي
مورخ 10/07/1397 مركز تحقيقات ژنتيك ايمني
 
1- 

بررسي فراواني نقص ژن PAH در بيمارران فنيل كتونوري در استان مازندران بين سال هاي 1390 تا 1397

 2- 
بررسي تاثير زخمهاي گوارشي و مصرف آنتاگونيست هاي H2 هيستامين بر پروفيل ليپيدهاي سرم انسان
 

اسامي اعضاي شوراي حاضر در جلسه :

 

1- دكتر سعيد عابديان                                                             2 دكتر عبدالكريم مهروز

3 دكتر مجيد ملك زاده شفارودي                                            4-دكتر سيد محمد باقر هاشمي سوته         

5 – دكتر مهدي رسولي                                                            6 – دكتر حسين رنجبران

7 دكتر نوراله رضائي

 
 
 
 
 
 
جلسه شوراي پژوهشي مورخ 1397/07/10
Powered by DorsaPortal