مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
اعضاي شوراي پژوهشي مركز

 
اعضاي شوراي پژوهشي  مركز تحقيقات ايمونوژنتيك

 

رديف

نام    نام خانوادگي

سمت

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

رزومه(CV)

پست الكترونيك

1

دكتر سعيد عابديان

رئيس مركز

ايمنولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

استاد

CV

abedianlab@yahoo.co.uk

2

دكتر محمدرضا شيران

عضو شورا

فارماكولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

دانشيار

CV

Mr.shiran@gmail.com

3

دكتر مريم قاسمي

عضو شورا

پاتولوژي

دكتري تخصصي M.D

دانشيار

CV

a.zghasemi@yahoo.com

4

دكتر محمد باقر هاشمي

عضو شورا

ژنتيك انساني

دكتري تخصصي Ph.D

دانشيار

CV

hashemisoteh@gmail.com

5

دكتر  پوريا گيل

عضو شورا

نانوبيوتكنولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

دانشيار

CV

pooriagill@yahoo.com

6

دكتر حسين عسكريان

عضو شورا

ايمنولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

استاديار

CV

asgarianhossein@yahoo.com

7

دكتر مهدي رسولي

عضو شورا

بيوشيمي باليني

دكتري تخصصي Ph.D

اسـتاد

CV

Mehdi.rasouli@yahoo.com

8

دكتر محسن طهراني

عضو شورا

ايمنولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

استاديار

CV

drmtehrani@gmail.com

9

دكتر مهستي بابائيان

عضو شورا

خون و سرطان بالغين

فوق تخصص

استاديار

CV

babaeianm53@yahoo.com

10

دكتر داوود فرزين

عضو شورا

فارماكولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

استاد

CV

davoodfarzin@yahoo.com

11

دكتر زهرا رحماني

عضو شورا

زنان و زايمان

دكتري تخصصي Ph.D

استاديار

CV

z.rahmani1972@gmail.com

12

دكتر اسماعيل اكبري

عضو شورا

فيزيولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

دانشيار

CV

Akbari_esmaeil@yahoo.com

13

دكتر هاتف قاسمي

عضو شورا

علوم تشريح

دكتري تخصصي Ph.D

استاديار

CV

hatefdr@gmail.com

14

دكتر لاله واحدي

عضو شورا

پاتولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

استاديار

CV

lalevahedi@gmail.com

15

دكتر عبدالكريم مهروز

عضو شورا

بيوشيمي باليني

دكتري تخصصي Ph.D

استاديار

CV

kmahrooz@yahoo.com

16

دكتر نرگس جعفري

عضو شورا

ايمونوژنتيك

دانشجوي Phd

 ---------

CV

 sn.jafari@gmail.com

17

دكتر حسين رنجبران

عضو شورا

بيولوژي سلولي  مولكولي

دكتري تخصصيPhD

 

 استاديار

CV

 ho.ranjbaran@gmail.com

18

دكتر حسن  بيات

عضو شورا

علوم آزمايشگاهي

دكتري تخصصي PhD

 ---------

CV

Hassane_bayat@yahoo.com

19

دكتر اميد صديقي

عضو شورا

نفرولوژي

فوق تخصص

استاديار

CV

Omid_sadighi2007@yahoo.com

20

دكتر جابر موسوي

عضو شورا

پزشكي اجتماعي

دكتري تخصصي M.D

استاديار

CV

 j_moosavi@razi.tums.ac.ir

21

دكتر فاطمه نيك صولت

عضو شورا

روماتولوژي

فوق تخصص

استاديار

CV

fniksolat@yahoo.com

22

دكتر  نرگس نجفي

عضو شورا

متخصص بيماريهاي عفوني

دكتري تخصصي MD

دانشيار

CV

Nr93najafi@gmail.com

 23

 دكتر عباس عليپور

 عضو شورا

 اپيدميولوژي

 دكتري تخصصي PhD

 استاديار

 CV

 Alipour_abbass@yahoo.com

 24 دكتر جمشيد يزداني
 عضو شورا
آمار زيستي
دكتري تخصصي PhD
دانشيار
 CVJamshid_1380@yahoo.com
25
 دكتر موسي محمدنيا افروزي
 عضو شورا
ايمني شناسي پزشكي
دكتري تخصصي PhD
دانشيار
 CVmousamohammadnia@yahoo.com
1397/04/05
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal