مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ شهريور
br ENGLISH
اعضاي هيات علمي مركز

اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات ايمونوژنتيك

رديف

نام    نام خانوادگي

سمت

رشته تحصيلي

آخرين مدرك تحصيلي

مرتبه علمي

رزومه(CV)

پست الكترونيك

1

دكتر سعيد عابديان

رئيس مركز

ايمنولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

استاد

CV

abedianlab@yahoo.co.uk

2

دكتر محمدرضا شيران

هيات علمي

فارماكولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

دانشيار

CV

Mr.shiran@gmail.com

3

دكتر مريم قاسمي

هيات علمي

پاتولوژي

دكتري تخصصي M.D

دانشيار

CV

a.zghasemi@yahoo.com

4

دكتر محمد باقر هاشمي

هيات علمي

ژنتيك انساني

دكتري تخصصي Ph.D

دانشيار

CV

hashemisoteh@gmail.com

5

دكتر  پوريا گيل

هيات علمي

نانوبيوتكنولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

دانشيار

CV

pooriagill@yahoo.com

6

دكتر حسين عسكريان

هيات علمي

ايمنولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

استاديار

CV

asgarianhossein@yahoo.com

7

دكتر مهدي رسولي

هيات علمي

بيوشيمي باليني

دكتري تخصصي Ph.D

اسـتاد

CV

Mehdi.rasouli@yahoo.com

8

دكتر محسن طهراني

هيات علمي

ايمنولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

استاديار

CV

drmtehrani@gmail.com

9

دكتر عباس دباغزاده

 

هيات علمي

آسم و ايمونولوژي

 

فوق تخصص

استاديار

CV

 

 

10

دكتر داوود فرزين

هيات علمي

فارماكولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

استاد

CV

davoodfarzin@yahoo.com

11

دكتر زهرا رحماني

هيات علمي

زنان و زايمان

دكتري تخصصي Ph.D

استاديار

CV

z.rahmani1972@gmail.com

12

دكتر اسماعيل اكبري

هيات علمي

فيزيولوژي

دكتري تخصصي Ph.D

دانشيار

CV

Akbari_esmaeil@yahoo.com

13

دكتر هاتف قاسمي

هيات علمي

علوم تشريح

دكتري تخصصي Ph.D

استاديار

CV

hatefdr@gmail.com

14
 
دكتر مجيد ملك زاده
 
 هيات علمي
سلول و بافت شناسي
 دكتري تخصصي PhD
 استاديار CV
 
 15

دكتر جواد مهراني ثابت
 
هيات علمي
  استاديار
 CV

 
16
 دكتر نرگس كريمي
 هيات علمي
مغز و اعصاب
دكتري تخصصي
استاديار
CV
drkarimi-216@yahoo.com
 
17

 دكتر سيدعباس هاشمي------
پزشك
MD
------
 CVabbas.hashemi30@gmail.com
18
 
 
دكتر حسين آزاده
 
هيات علمي
متخصص داخلي
 دكتري تخصصي  استاديار CV

 
19

 
 هيات علمي
 نانو تكنولوژي پزشكي

دكتري تخصصي Ph.D

 
استاديار
 
 CV
 
 
 
20
 

 
دكتر مريم نظم بجنوردي
 هيات علمي
 
آناتومي و علوم تشريح
دكتري تخصصيPhD
 
استاديار
 
 CV
 
 
 
21
 
 دكتر عليرضا مردمي
دانشجوي PhD
ايمونولوژي
دانشجوي PhD
 
 --------- CValirezamardomi@yahoo.com
22
 
 دكتر نبي الله محمدي
دانشجوي PhD
ايمونولوژي
 
دانشجوي PhD
 
---------
 
 CVmohammadi.nabi@yahoo.com
 
23
دكتر حسين قلعه نوئي
هيات علمي
 پزشكي مولكولي
دكتري تخصصيPhD
 
استاديار
CV
hossein.ghalehnoei58@gmail.com
24
 
 
هيات علمي
 
 بيو تكنولوژي پزشكي
دكتري تخصصيPhD
استاديار
 
CV
 
25
 
 دكتر حامد قزويني
هيات علمي
علوم اعصاب
دكتري تخصصي PhD
 استاديار
 cv 
26

دكتر ابوذر باقري
هيات علمي
ژنتيك پزشكي
دكتري تخصصي PhD
استاديار
CV
a.bagherimg@gmail.com
 
27
 
 
هيات علمي
 
ايمونولوژي پزشكي
 
دكتري تخصصي PhD
 
استاد
CV
 
 
 28
 
 
هيات علمي
ايمونولوژي پزشكي
دكتري تخصصي PhD
استاديار
 
CV

29
 
 
 
هيات علمي
 
 
مهندسي پزشكي
 
دكتري تخصصي PhD
استاديار
CV
 
 30
 دكتر امير ملتي
 هيات علمي
مهندسي شيمي
دكتري تخصصي PhD
 استاديارCV
amirmellati@gmail.com
1397/04/06
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal