مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان
br ENGLISH
چاپ مقاله جديد مركز (scopus) توسط سركار خانم دكتر مريم نظم بجنوردي چاپ مقاله جديد مركز (scopus) توسط سركار خانم دكتر مريم نظم بجنوردي
چاپ مقاله جديد مركز (scopus) توسط سركار خانم دكتر مريم نظم بجنوردي
1397/08/06
برگزاري جلسه شوراي پژوهشي دانشجويي مورخ 970730 برگزاري جلسه شوراي پژوهشي دانشجويي مورخ 970730
برگزاري جلسه شوراي پژوهشي دانشجويي مبني بر رفع مشكلات علمي و پژوهشي دانشجويان در دفتر مركز تحقيقات ايمونوژنتيك با حضور رئيس مركز جناب آقاي دكتر سعيد عابديان انجام گرديد.
1397/07/30
چاپ  مقاله جديد مركز (ISI,Pubmed) ،توسط جناب آقاي دكتر نورالله رضايي چاپ مقاله جديد مركز (ISI,Pubmed) ،توسط جناب آقاي دكتر نورالله رضايي
چاپ مقاله جديد مركز (ISI,Pubmed) ،توسط جناب آقاي دكتر نورالله رضايي
1397/07/25
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal