Skip to content

اهداف و چشم انداز

اهداف این مرکز بطور خلاصه شامل :

۱-    انجام تحقیقات زیر بنایی در زمینه ژِنتیک سیستم ایمنی با تمرکز بر بیماريهاي ايمونولوِژي

۲-    تشکیل گروه های کاری تخصصی با هدف مطالعه بیماریهای اتوایمیون و التهابات شایع در منطقه و کشور

۳-   آموزش دانشجویان کار شناسی ارشد و دکتری با موضوعات تحقیقاتی در این رشته

۴-   تربیت نیروهای انسانی کارآمد

۵-   انجام تحقیفات مشترک با سایر دانشگاهها

آزمایشگاه های مرتبط به این مرکز که در حال حاضر مشغول به فعالیت می باشند دارای دو بخش سلولی و مولکولی می باشند و با بررسی ساختار و عملکرد ژنهاي مرتبط به سيستم ايمني و بيماري اين سيستم، تلاش دارد تا افق جديدي در پيش آگهي ، تشخيص و درمان آنها ترسيم نمايد.

آزمایشگاه های مرتبط با این مرکز در حال حاضر با فراهم نمودن ارزیابی های ایمونولوژیک در سطح DNA RNA  و پروتئین، ار تباط سازنده ای بین متخصصین بالینی و علوم پایه در ارتباط با ژنتیک سیستم ایمني برقرار نموده است.  اين مراکز آزمايشگاهي با دارا بودن تجهيزات پيشرفته آمادگي پذيرش پايان نامه هاي دانشجويان مقاطع کار شناسي ارشد ودکتري را خواهد داشت و از آنها استقبال مي نمايد.   

 

چشم انداز:

مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی تلاش وافری دارد تا با تدوین و تبیین برنامه راهبردی خدمات بهینه اي را در امر پژوهش و آموزش تحصيلات تکميلي جهت دانشجويان و اعضا هيات علمي فراهم آورد. در اين مهم با نگرش به اعضا هيات علمي، کارکنان و ابزارپايه نسبت به توسعه فعاليت هاي پژوهشي در پنج سال آينده در محور هاي ذيل در راستاي پژوهش و توليد علم بستر لازم را فراهم آورد