پرچم
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
تغییر سایز متن
-
+
انتخاب رنگ
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
میز خدمت
براي اعلام ديدگاههاي خود در خصوص خدمات معرفي شده در جدول زير بر روي پيوند مقابل كليك فرماييد. شركت در نظرسنجي

رديف
عنوان خدمت
شناسه خدمت
نشاني اينترنتي
راهنما
دريافت فرم
مراحل خدمت
شناسنامه خدمت
1

اطلاع رساني،ثبت نام و صدور گواهي هاي مرتبط با قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و پيام آوران بهداشت  

16031014101
 

2
صدور معرفينامه در توزيع پزشكان
 16031014102
3

صدور گواهي معافيت

 11021014103
4

توزيع متعهدين خدمت دوره دستياري دندانپزشكي

 16021014104
5
خدمات الكترونيكي پزشك خانواده
16021020000
 
6
ثبت گواهي ولادت و مرگ 
10031019000
غيرالكترونيكي
   
7
 سرويس هاي كد گذاري سلامت  16061022000
غيرالكترونيكي
   
8
نظارت بر حسن اجراي برنامه تحول نظام سلامت در مراكز تابعه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور   16031012100
غيرالكترونيكي
     
9
صدور پروانه موسسات پزشكي   16021013100
       
10
تمديد پروانه موسسات پزشكي  16021013101 
       
11
 پورتال صندوق رفاه دانشجويان
 18041625000
     
12
مجوز كار با اشعه در مراكز پرتو پزشكي
16021018102

     
13
آموزش مستمر جامعه پزشكي
18051024000

 
   
14
نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن توسط بانك ها و رفع مشكل احتمالي
13011029102
غيرالكترونيكي
 
15
معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن
1301129101
غيرالكترونيكي
   
16
معرفي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به بانك هاي عامل جهت دريافت وام مسكن
13011029100
غيرالكترونيكي
 
17
ارائه تسهيلات رفاهي به اعضاي هيات علمي علوم پزشكي
13011029000
غير الكترونيكي
 
18
تشكيل پرونده الكترونيك سلامت
16041021000
19
صدور كارت بهداشت
16041017000
غير الكترونيكي
 
 
20
نظارت بهداشتي بر اماكن
16041018000
 
 
21
صدور گواهي نامه آموزش بهداشت عمومي
16041018100
غير الكترونيكي
 
 
22
صدور مجوز شركت هاي مبارزه با حشرات وسمپاشي
13011018101
غير الكترونيكي
   
23
بازديد هاي دوره اي و موردي از مراكز و موسسات ارايه دهنده خدمات تشخيصي ودرماني
16021012102
 غير الكترونيكي
       
24
نظارت و اعتبار سنجي موسسات سلامت
16021012000

       
25
ابطال پروانه موسسات پزشكي بر اساس اعلام تعزيرات پزشكي
16021013102
         
26
اصلاحات مورد بر اساس تقاضاي موسسه پزشكي
16021013103
         
27
لغو بر اساس زمانبندي تعيين شده در قرارداد تاسيس به دليل عدم معرفي ملك و يا تاخير در ارايه مدارك لازم
 16021013104


     
28
صدور تمديد اصلاح ابطال و لغو پروانه موسسات سلامت
16021013000
         
29
ارتقاء اعضاي هيات علمي
10031028101
30
جذب اعضاي هيات علمي
10031028100
31
برگزاري آزمون هاي علوم پزشكي  
18041026000
32
رديابي و رهگيري و ايجاد كاتالوگ الكترونيك فراورده هاي آرايشي و بهداشتي وارداتي
16011656101


33

رديابي و رهگيري و ايجاد كاتالوگ الكترونيك فراورده هاي غذايي و آشاميدني وارداتي
16061656102 
   
34
صدور پروانه موسسات پزشكي(داروخانه)  16021013100 
 
       
35
تمديد پروانه موسسات پزشكي (داروخانه)  16021013101           
36
صدور، تمديد، اصلاح، ابطال و لغو
پروانه مؤسسات سلامت
16021013000          
37
فعالسازي مراكز پاسخگويي
سلامت
16041016000          
38
نظارت و اعتبار سنجي
موسسات سلامت
16021012000          
39
ايجاد پرونده الكترونيك سلامت
افراد
16041021000          
40
جذب و ارتقاء اعضاي هيأت علمي 10031028000          
41
ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش -
آموختگان خارج ازكشور
18041023000          
42 برگزاري آزمونهاي علوم پزشكي 18041026000          
43


         
 
 
 
 سامانه اطلاعات جغرافيايي مكانهاي ارائه خدمت
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/23
تعداد بازدید:
96019
ساري ، ميدان امام (ره) سه راه جويبار ، ابتداي بزرگراه ولي عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشكي مازندران
| Copyright © 2015 Mazums.ac.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal