مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/02/21 تعداد بازدید: 17
ثبت اختراع توسط جناب آقاي دكتر شعبانعلي خداشناس
نشاندارسازي اگزوزوم هاي اختصاصي گيرنده ي HER2 با راديوهسته 99mTc
نشاندارسازي اگزوزوم هاي اختصاصي گيرنده ي HER2 با راديوهسته 99mTc
شماره اظهارنامه :139750140003004274
شماره ثبت :98301
تاريخ ثبت اظهارنامه :1397/05/18
نام مالك/مالكين :سجاد مولوي پردنجاني و شعبانعلي خداشناس ليموني و عليرضا مردانشاهي و سيد جلال حسيني مهر و سيد محمد عابدي و مهدي فروزنده مقدم و دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي مازندران
نام مخترع/مخترعين :سجاد مولوي پردنجاني و شعبانعلي خداشناس ليموني و عليرضا مردانشاهي و سيد جلال حسيني مهر و سيد محمد عابدي و مهدي فروزنده مقدم
طبقه بندي بين المللي :C07K 14/00
A61K 38/00
C12N 9/00
ثبت اختراع توسط جناب آقاي دكتر شعبانعلي خداشناس
Powered by DorsaPortal