مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
br ENGLISH
اهداف و چشم انداز

اهداف اين مركز بطور خلاصه شامل :

 

1-    انجام تحقيقات زير بنايي در زمينه ژِنتيك سيستم ايمني با تمركز بر بيماريهاي ايمونولوِژي

2-    تشكيل گروه هاي كاري تخصصي با هدف مطالعه بيماريهاي اتوايميون و التهابات شايع در منطقه و كشور

3-   آموزش دانشجويان كار شناسي ارشد و دكتري با موضوعات تحقيقاتي در اين رشته

4-   تربيت نيروهاي انساني كارآمد

5-   انجام تحقيفات مشترك با ساير دانشگاهها

 

آزمايشگاه هاي مرتبط به اين مركز كه در حال حاضر مشغول به فعاليت مي باشند داراي دو بخش سلولي و مولكولي مي باشند و با بررسي ساختار و عملكرد ژنهاي مرتبط به سيستم ايمني و بيماري اين سيستم، تلاش دارد تا افق جديدي در پيش آگهي ، تشخيص و درمان آنها ترسيم نمايد.

 

 

آزمايشگاه هاي مرتبط با اين مركز در حال حاضر با فراهم نمودن ارزيابي هاي ايمونولوژيك در سطح DNA RNA  و پروتئين، ار تباط سازنده اي بين متخصصين باليني و علوم پايه در ارتباط با ژنتيك سيستم ايمني برقرار نموده است.  اين مراكز آزمايشگاهي با دارا بودن تجهيزات پيشرفته آمادگي پذيرش پايان نامه هاي دانشجويان مقاطع كار شناسي ارشد ودكتري را خواهد داشت و از آنها استقبال مي نمايد.   

 
 
 
چشم انداز:
مركز تحقيقات ژنتيك ايمني تلاش وافري دارد تا با تدوين و تبيين برنامه راهبردي خدمات بهينه اي را در امر پژوهش و آموزش تحصيلات تكميلي جهت دانشجويان و اعضا هيات علمي فراهم آورد. در اين مهم با نگرش به اعضا هيات علمي، كاركنان و ابزارپايه نسبت به توسعه فعاليت هاي پژوهشي در پنج سال آينده در محور هاي ذيل در راستاي پژوهش و توليد علم بستر لازم را فراهم آورد
 
1398/04/11
Powered by DorsaPortal