مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
br ENGLISH
فعاليت ها

نمونه هايي از خدمات آزمايشگاهي قابل ارائه به محققين و دانشجويان از طريق اين مركز:

 

1-كشت سلول( Cell Culture)

ازمايشگاه كشت سلولي اين مركز با توانايي جدا سازي انواع سلولهاي ايمونولوِژيك به روش Magnetic activated Cell sorter (MACS) با استفاده از آنتي باديهاي كنژوگه به مگنتيك بيد و نيز حفظ و نگهداري سوسپانسيونهاي سلولي - بررسي تكثير سلولها - ارزيابي حيات سلولي وكشت انواع رده هاي سلولي رايج پايه گذاري  شده است.

 
 
 

2- ايمونوفنوتايپينگ با استفاده از فلوسيتومتري (Flowcytometry Immunophenotyping)

 ايمونوفنوتايپينگ با دستگاه فلوسيتومتري با اناليز شاخصهاي سطح سلولي و با استفاده از انتي با ديهاي كنژوگه با مواد فلوروكروم مي باشد. تعيين فنوتيپ انواع زير گروههاي لنفوسيتي نقش موثري به ارزيابي وضعيت سيستم ايمني در پاسخ به درمانهاي مختلف مي باشد . در حال حاضر اين مركز با تحت پوشش همه بيماران HIV+ استان نسبت به مانيتورينگ دوره اي تعداد سلولهاي  TCD4+اين بيماران اقدام مي نمايد.

 
 

 

3- آناليز عملكرد لنفوسيتها (Functional Analysis of Lymphocytes )

اين مركز توانايي برسي عملكرد سلولهاي لنفوسيت از قبيل ارزيابي تكثير ناشي از ميتوژن/انتي ژن و سلولهاي Natural killer  را دارد. رنج و سيعي از منوكاينها كموكاينها و سايتوكاينها بطور روتين در اين مركز قابل انجام است . اين مركز توانايي انجام بسياري از انتي ژنهاي لكوسيتي از قبيل HLA-G  را دارد.

 
 

 

4- استخراج ، ارزيابي ، تكثير و مطالعه ژنها و محصولات ژني مرتبط با سيستم ايمني

اولين مرحله در مطالعات ژنتيكي و اختلافات ژنتيكي  خالص سازي وتهيه اسيدهاي نوكلئيك است. سرويس

آزمايشگاهي اين مركز توانايي استخراج DNA، RNA و پروتئين ارزيابي خلوص آنها - سنتز cDNA- تكثير ژني ، بررسي بيان ژني ، شناسايي و بررسي پلي مورفسم هاي ژنتيكي و مطالعه رابطه تغييرات ژني با بيماريهاي مختلف انساني مرتبط با سيستم ايمني را دارد.

 
 

5-مطالعه بيماريهاي مرتبط با اين مركز

موسسين اين مركز در حال انجام پروژِه هاي متعدد در زمينه هاي ژنتيك بيماريها گوارشي از قبيل كرون- كوليت اولسروز- بيماريهاي عصبي از جمله MS و ديابت و نيز ايمونولوژي سقط جنين و غيره مي باشند.  و با دارا بودن بيش از 20 طرح تحقيقاتي در زمينه ژنتيك سيستم ايمني هم اكنون در اين زمينه مشغول به فعاليت مي باشند .
1395/02/13
Powered by DorsaPortal