مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
br ENGLISH
هيات موسس مركز

اعضای هیات موسس مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک

ردیف

نام    نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

رزومه(CV)

پست الکترونیک

1

دکتر سعید عابدیان

رئیس مرکز

ایمنولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

abedianlab@yahoo.co.uk

2

دکتر اسماعیل اکبری

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

Akbari_esmaeil@yahoo.com

3

دکتر مریم قاسمی

هیات علمی

پاتولوژی

دکتری تخصصی MD

دانشیار

CV

a.zghasemi@yahoo.com

4

دکتر محمد باقر هاشمی

هیات علمی

ژنتیک انسانی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

hashemisoteh@gmail.com

5

دکتر پوریا گیل

هیات علمی

نانوبیوتکنولوژی

دکتری تخصصی M.D

دانشیار

CV

pooriagill@yahoo.com

1399/06/23
Powered by DorsaPortal