مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
br ENGLISH
هيات موسس مركز

اعضای هیات موسس مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک

ردیف

نام    نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

رزومه(CV)

پست الکترونیک

1

دکتر سعید عابدیان

رئیس مرکز

ایمنولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

abedianlab@yahoo.co.uk

2

دکتر اسماعیل اکبری

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

Akbari_esmaeil@yahoo.com

3

دکتر مریم قاسمی

هیات علمی

پاتولوژی

دکتری تخصصی MD

دانشیار

CV

a.zghasemi@yahoo.com

4

دکتر محمد باقر هاشمی

هیات علمی

ژنتیک انسانی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

hashemisoteh@gmail.com

5

دکتر پوریا گیل

هیات علمی

نانوبیوتکنولوژی

دکتری تخصصی M.D

دانشیار

CV

pooriagill@yahoo.com

1399/06/23
Powered by DorsaPortal