مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
اعضاي هيات علمي مركز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

رزومه(CV)

پست الکترونیک

1

دکتر سعید عابدیان

رئیس مرکز

ایمنولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

abedianlab@yahoo.co.uk

2

دکتر محمدرضا شیران

هیات علمی

فارماکولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

Mr.shiran@gmail.com

3

دکتر مریم قاسمی

هیات علمی

پاتولوژی

دکتری تخصصی M.D

دانشیار

CV

a.zghasemi@yahoo.com

4

دکتر محمد باقر هاشمی

هیات علمی

ژنتیک انسانی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

hashemisoteh@gmail.com

5

دکتر پوریا گیل

هیات علمی

نانوبیوتکنولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

pooriagill@yahoo.com

6

دکتر حسین عسکریان

هیات علمی

ایمونولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

asgarianhossein@yahoo.com

7

دکتر مهدی رسولی

هیات علمی

بیوشیمی بالینی

دکتری تخصصی Ph.D

اسـتاد

CV

Mehdi.rasouli@yahoo.com

8

دکتر محسن طهرانی

هیات علمی

ایمونولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

drmtehrani@gmail.com

9

دکتر عباس دباغزاده

هیات علمی

آسم و ایمونولوژی

فوق تخصص

استادیار

CV

siamakdabbaghzade@yahoo.com

10

دکتر داوود فرزین

هیات علمی

فارماکولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

davoodfarzin@yahoo.com

11

دکتر زهرا رحمانی

هیات علمی

زنان و زایمان

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

z.rahmani1972@gmail.com

12

دکتر اسماعیل اکبری

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

Akbari_esmaeil@yahoo.com

13

دکتر هاتف قاسمی

هیات علمی

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

hatefdr@gmail.com

14

دکتر مجید ملک زاده

هیات علمی

سلول و بافت شناسی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

malek1344@gmail.com

15

دکتر جواد مهرانی ثابت

هیات علمیاستادیار

CV

dr.j.mehrani.s@gmail.com

16

دکتر نرگس کریمی

هیات علمی

مغز و اعصاب

دکتری تخصصی

استادیار

CV

drkarimi-216@yahoo.com

17

دکتر سیدعباس هاشمی

------

پزشک

MD

------

CV

abbas.hashemi30@gmail.com

18

دکتر حسین آزاده

هیات علمی

متخصص داخلی

دکتری تخصصی

استادیار

CV


h.azadeh@mazums.ac.ir

19

دکتر جواد اختری

هیات علمی

نانو تکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

javad.akhtari@gmail.com

20

دکتر مریم نظم بجنوردی

هیات علمی

آناتومی و علوم تشریح

دکتری تخصصیPhD

استادیار

CV

bojnordim@yahoo.com

21

دکتر علیرضا مردمی

دانشجوی PhD

ایمونولوژی

دانشجوی PhD

---------

CV

alirezamardomi@yahoo.com

22

دکتر نبی الله محمدی

دانشجوی PhD

ایمونولوژی

دانشجوی PhD

---------

CV

mohammadi.nabi@yahoo.com

23

دکتر حسین قلعه نوئی

هیات علمی

پزشکی مولکولی

دکتری تخصصیPhD

استادیار

CV

hossein.ghalehnoei58@gmail.com

24

دکتر شعبانعلی خداشناس

هیات علمی

بیو تکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصیPhD

استادیار

CV

shabanalikhodashenas@gmail.com

25

دکتر حامد قزوینی

هیات علمی

علوم اعصاب

دکتری تخصصی PhD

استادیار

cv

hamedghazvini@ut.ac.ir

26

دکتر ابوذر باقری

هیات علمی

ژنتیک پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

a.bagherimg@gmail.com

27

دکتر علیرضا رفیعی

هیات علمی

ایمونولوژی پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استاد

CV

rafiei1710@gmail.com

28

دکتر هادی حسن نیا

هیات علمی

ایمونولوژی پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Hadi3977@yahoo.com

29

دکتر آرمین الله وردی

هیات علمی

مهندسی پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV


30

دکتر امیر ملتی

هیات علمی

مهندسی شیمی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

amirmellati@gmail.com

31

دکتر مطهره روحی اردشیری

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

s.rouhi89@gmail.com

32

دکتر محسن رشیدی

هیات علمی

فارماکولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Dr.mohsenrashidi@yahoo.com

33

دکتر غلامرضا هوشمند

هیات علمی

فارماکولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Dr.houshmand_pharmaco@yahoo.com

34

دکتر سیده معصومه سید حسینی

هیات علمی

علوم اعصاب

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

seyedhoseini_sm@yahoo.com

35

دکتر مژگان عباسی

هیات علمی

زیست فناوری پزشکی با گرایش سلولی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

abasi.mozhgan2@gmail.com

36

دکتر آتنا رمضانی

هیات علمی

تغذیه

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Ramezaniatena@yahoo.com

37

دکتر الهام حسن زاده

هیات علمی

مهندسی بافت

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Hasanzadeh.e88@ut.ac.ir

38

دکتر سید احسان اندرامی

هیات علمی

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

ehsan.enderami@gmail.com

39

دکتر علیرضا محسنی

هیات علمی

هماتولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

mohseni2404@gmail.com

40

دکتر فروزان صادقی

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

sadeghi.f.ph@gmail.com

41

دکتر عباس خنکدار طارسی

هیات علمی

بیوشیمی بالینی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

khonakdarab@gmail.com

42

دکتر نورالله رضایی

هیات علمی

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

nourrezaei@gmail.com

43

دکتر سکینه شفیعا

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

srshafia@yahoo.com

44

دکتر غلامرضا فلاح محمدی

هیات علمی

فیزیک پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

rezfallah@gmail.com

1399/10/23
Powered by DorsaPortal