مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
br ENGLISH
اعضاي هيات علمي مركز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

رزومه(CV)

پست الکترونیک

1

دکتر سعید عابدیان

رئیس مرکز

ایمنولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

abedianlab@yahoo.co.uk

2

دکتر مریم قاسمی

هیات علمی

پاتولوژی

دکتری تخصصی M.D

دانشیار

CV

a.zghasemi@yahoo.com

3

دکتر محمد باقر هاشمی

هیات علمی

ژنتیک انسانی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

hashemisoteh@gmail.com

4

دکتر پوریا گیل

هیات علمی

نانوبیوتکنولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

pooriagill@yahoo.com

5

دکتر حسین عسکریان

هیات علمی

ایمونولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

asgarianhossein@yahoo.com

6

دکتر مهدی رسولی

هیات علمی

بیوشیمی بالینی

دکتری تخصصی Ph.D

اسـتاد

CV

Mehdi.rasouli@yahoo.com

7

دکتر عباس دباغزاده

هیات علمی

آسم و ایمونولوژی

فوق تخصص

استادیار

CV

siamakdabbaghzade@yahoo.com

8

دکتر زهرا رحمانی

هیات علمی

زنان و زایمان

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

z.rahmani1972@gmail.com

9

دکتر اسماعیل اکبری

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

Akbari_esmaeil@yahoo.com

10

دکتر هاتف قاسمی

هیات علمی

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

hatefdr@gmail.com

11

دکتر مجید ملک زاده

هیات علمی

سلول و بافت شناسی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

malek1344@gmail.com

12

دکتر جواد مهرانی ثابت

هیات علمیاستادیار

CV

dr.j.mehrani.s@gmail.com

13

دکتر نرگس کریمی

هیات علمی

مغز و اعصاب

دکتری تخصصی

استادیار

CV

drkarimi-216@yahoo.com

14

دکتر سیدعباس هاشمی

------

پزشک

MD

------

CV

abbas.hashemi30@gmail.com

15

دکتر حسین آزاده

هیات علمی

متخصص داخلی

دکتری تخصصی

استادیار

CV


h.azadeh@mazums.ac.ir

16

دکتر جواد اختری

هیات علمی

نانو تکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

javad.akhtari@gmail.com

17

دکتر مریم نظم بجنوردی

هیات علمی

آناتومی و علوم تشریح

دکتری تخصصیPhD

استادیار

CV

bojnordim@yahoo.com

18

دکتر علیرضا مردمی

دانشجوی PhD

ایمونولوژی

دانشجوی PhD

---------

CV

alirezamardomi@yahoo.com

19

دکتر نبی الله محمدی

دانشجوی PhD

ایمونولوژی

دانشجوی PhD

---------

CV

mohammadi.nabi@yahoo.com

20

دکتر حسین قلعه نوئی

هیات علمی

پزشکی مولکولی

دکتری تخصصیPhD

استادیار

CV

hossein.ghalehnoei58@gmail.com

21

دکتر شعبانعلی خداشناس

هیات علمی

بیو تکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصیPhD

استادیار

CV

shabanalikhodashenas@gmail.com

22

دکتر ابوذر باقری

هیات علمی

ژنتیک پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

a.bagherimg@gmail.com

23

دکتر هادی حسن نیا

هیات علمی

ایمونولوژی پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Hadi3977@yahoo.com

24

دکتر امیر ملتی

هیات علمی

مهندسی شیمی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

amirmellati@gmail.com

25

دکتر مطهره روحی اردشیری

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

s.rouhi89@gmail.com

26

دکتر محسن رشیدی

هیات علمی

فارماکولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Dr.mohsenrashidi@yahoo.com

27

دکتر غلامرضا هوشمند

هیات علمی

فارماکولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Dr.houshmand_pharmaco@yahoo.com

28

دکتر مژگان عباسی

هیات علمی

زیست فناوری پزشکی با گرایش سلولی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

abasi.mozhgan2@gmail.com

29

دکتر آتنا رمضانی

هیات علمی

تغذیه

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Ramezaniatena@yahoo.com

30

دکتر الهام حسن زاده

هیات علمی

مهندسی بافت

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Hasanzadeh.e88@ut.ac.ir

31

دکتر سید احسان اندرامی

هیات علمی

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

ehsan.enderami@gmail.com

32

دکتر علیرضا محسنی

هیات علمی

هماتولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

mohseni2404@gmail.com

33

دکتر فروزان صادقی

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

sadeghi.f.ph@gmail.com

34

دکتر عباس خنکدار طارسی

هیات علمی

بیوشیمی بالینی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

khonakdarab@gmail.com

35

دکتر نورالله رضایی

هیات علمی

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

nourrezaei@gmail.com

36

دکتر سکینه شفیعا

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

srshafia@yahoo.com

37

دکتر غلامرضا فلاح محمدی

هیات علمی

فیزیک پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

rezfallah@gmail.com

38

دکتر عادله رأفتی

هیات علمی

نانو تکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

Arafati@mazums.ac.ir

39

دکتر میثم رضاپور

هیات علمی

اپیدمیولوژی

تخصصی Ph.D

استادیار

CV

maysam.rezapour@gmail.com

40

دکتر لاله واحدی

هیات علمی

پاتولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

lalevahedi@gmail.com

41

دکتر جابر موسوی

هیات علمی

پزشکی اجتماعی

دکتری تخصصی M.D

استادیار

CV

j_moosavi@razi.tums.ac.ir

42

دکتر فاطمه نیک صولت

هیات علمی

روماتولوژی

فوق تخصص

استادیار

CV

fniksolat@yahoo.com

43

دکتر عباس علیپور

هیات علمی

اپیدمیولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Alipour_abbass@yahoo.com

1399/12/26
Powered by DorsaPortal