مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر
br ENGLISH
اعضاي هيات علمي مركز

ردیف

نام  و  نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

رزومه(CV)

پست الکترونیک

1

دکتر سعید عابدیان

رئیس مرکز

ایمنولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

abedianlab@yahoo.co.uk

2

دکتر محمدرضا شیران

هیات علمی

فارماکولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

Mr.shiran@gmail.com

3

دکتر مریم قاسمی

هیات علمی

پاتولوژی

دکتری تخصصی M.D

دانشیار

CV

a.zghasemi@yahoo.com

4

دکتر محمد باقر هاشمی

هیات علمی

ژنتیک انسانی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

hashemisoteh@gmail.com

5

دکتر  پوریا گیل

هیات علمی

نانوبیوتکنولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

pooriagill@yahoo.com

6

دکتر حسین عسکریان

هیات علمی

ایمونولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

asgarianhossein@yahoo.com

7

دکتر مهدی رسولی

هیات علمی

بیوشیمی بالینی

دکتری تخصصی Ph.D

اسـتاد

CV

Mehdi.rasouli@yahoo.com

8

دکتر محسن طهرانی

هیات علمی

ایمونولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

drmtehrani@gmail.com

9

دکتر عباس دباغزاده

هیات علمی

آسم و ایمونولوژی

فوق تخصص

استادیار

CV

siamakdabbaghzade@yahoo.com

10

دکتر داوود فرزین

هیات علمی

فارماکولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استاد

CV

davoodfarzin@yahoo.com

11

دکتر زهرا رحمانی

هیات علمی

زنان و زایمان

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

z.rahmani1972@gmail.com

12

دکتر اسماعیل اکبری

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

Akbari_esmaeil@yahoo.com

13

دکتر هاتف قاسمی

هیات علمی

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

hatefdr@gmail.com

14

 

دکتر مجید ملک زاده

 

هیات علمی

سلول و بافت شناسی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

 

malek1344@gmail.com

15

دکتر جواد مهرانی ثابت

 

هیات علمی

 

 

استادیار

CV

dr.j.mehrani.s@gmail.com

 

16

دکتر نرگس کریمی

هیات علمی

مغز و اعصاب

دکتری تخصصی

استادیار

CV

drkarimi-216@yahoo.com

17

 

دکتر سیدعباس هاشمی

------

پزشک

MD

------

CV

abbas.hashemi30@gmail.com

18

 

 

دکتر حسین آزاده

 

هیات علمی

متخصص داخلی

دکتری تخصصی

استادیار

CV


h.azadeh@mazums.ac.ir

 

 

19

 

 

دکتر جواد اختری

هیات علمی

نانو تکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصی Ph.D

 

دانشیار

 

CV

 

javad.akhtari@gmail.com

 

 

20

 

 

 

دکتر مریم نظم بجنوردی

هیات علمی

 

آناتومی و علوم تشریح

دکتری تخصصیPhD

 

استادیار

 

CV

 

bojnordim@yahoo.com

 

 

21

 

دکتر علیرضا مردمی

دانشجوی PhD

ایمونولوژی

دانشجوی PhD

 

---------

CV

alirezamardomi@yahoo.com

22

 

دکتر نبی الله محمدی

دانشجوی PhD

ایمونولوژی

 

دانشجوی PhD

 

---------

 

CV

mohammadi.nabi@yahoo.com

 

23

دکتر حسین قلعه نوئی

هیات علمی

پزشکی مولکولی

دکتری تخصصیPhD

 

استادیار

CV

hossein.ghalehnoei58@gmail.com

24

 

 

دکتر شعبانعلی خداشناس

هیات علمی

 

بیو تکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصیPhD

استادیار

 

CV

shabanalikhodashenas@gmail.com

 

25

 

دکتر حامد قزوینی

هیات علمی

علوم اعصاب

دکتری تخصصی PhD

استادیار

cv

hamedghazvini@ut.ac.ir

 

26

 

دکتر ابوذر باقری

هیات علمی

ژنتیک پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

a.bagherimg@gmail.com

 

27

 

دکتر علیرضا رفیعی

 

هیات علمی

 

ایمونولوژی پزشکی

 

دکتری تخصصی PhD

 

استاد

CV

rafiei1710@gmail.com

 

 

28

 

 

دکتر هادی حسن نیا

هیات علمی

ایمونولوژی پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

 

CV

Hadi3977@yahoo.com

 

29

 

 

دکتر آرمین الله وردی

 

هیات علمی

 

 

مهندسی پزشکی

 

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

 

30

دکتر امیر ملتی

هیات علمی

مهندسی شیمی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

amirmellati@gmail.com

31

دکتر مطهره روحی اردشیری

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

s.rouhi89@gmail.com

32

دکتر محسن رشیدی

هیات علمی

فارماکولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Dr.mohsenrashidi@yahoo.com

33

دکتر غلامرضا هوشمند

هیات علمی

فارماکولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Dr.houshmand_pharmaco@yahoo.com

 

34

دکتر سیده معصومه سید حسینی

هیات علمی

علوم اعصاب

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

seyedhoseini_sm@yahoo.com

35

دکتر مژگان عباسی

هیات علمی

زیست فناوری پزشکی با گرایش سلولی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

abasi.mozhgan2@gmail.com

36

دکتر آتنا رمضانی

هیات علمی

تغذیه

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Ramezaniatena@yahoo.com

37

دکتر الهام حسن زاده

هیات علمی

مهندسی بافت

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

Hasanzadeh.e88@ut.ac.ir

38

دکتر سید احسان اندرامی

هیات علمی

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

ehsan.enderami@gmail.com

39

دکتر علیرضا محسنی

هیات علمی

هماتولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

mohseni2404@gmail.com

40

دکتر فروزان صادقی

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی PhD

استادیار

CV

sadeghi.f.ph@gmail.com

41

دکتر عباس خنکدار طارسی

هیات علمی

بیوشیمی بالینی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

khonakdarab@gmail.com

42

دکتر نورالله رضایی

هیات علمی

علوم تشریح

دکتری تخصصی Ph.D

دانشیار

CV

nourrezaei@gmail.com

43

دکتر سکینه شفیعا

هیات علمی

فیزیولوژی

دکتری تخصصی Ph.D

استادیار

CV

srshafia@yahoo.com

 


pasting
1398/12/25
Powered by DorsaPortal