مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1399/04/09 تعداد بازدید: 8
چاپ مقاله جدید مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی(ISI/Pubmed) ، توسط آقای دکتر سعید عابدیان
چاپ مقاله جدید مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی(ISI/Pubmed) ، توسط آقای دکتر سعید عابدیان
Preparation and evaluation of 99mTc-HYNIC-D(TPPE) as a new
targeted imaging probe for detection of colon cancer: Preclinical
comparison with 99mTc-HYNIC-EPPT
چاپ مقاله جدید مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی(ISI/Pubmed) ، توسط آقای دکتر سعید عابدیان
Powered by DorsaPortal