مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
تاریخ: 1397/12/18 تعداد بازدید: 133
ثبت اختراع توسط جناب آقاي دكتر حسين رنجبران
توليد تركيبات القاگر انسولين ساز براي درمان ديابت با استفاده از سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف انساني
توليد تركيبات القاگر انسولين ساز براي درمان ديابت با استفاده از سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف انساني
شماره اظهارنامه :139750140003007240
شماره ثبت :97821
تاريخ ثبت اظهارنامه :1397/08/30
نام مالك/مالكين :مرضيه مؤمني نژاداميري و حسين رنجبران و سعيد عابديان كناري و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
نام مخترع/مخترعين :مرضيه مؤمني نژاداميري و حسين رنجبران و سعيد عابديان كناري
طبقه بندي بين المللي :C12N 5/07
C07K 14/62
A61K 38/28
C12N 5/00
ثبت اختراع توسط جناب آقاي دكتر حسين رنجبران
Powered by DorsaPortal