مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/10/08 تعداد بازدید: 57
برگزاري جلسه شوراي پژوهشي مورخ 13981007
در ادامه جناب آقاي دكتر سعيد عابديان رئيس مركز تحقيقات ايمونوژنتيك ضمن خوش آمد گوئي به حاضرين دستور كار جلسه را اعلام و بعد از آن بررسي طرح هاي ذيل آغاز گرديد :

جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات ژنتيك  ايمني در تاريخ 1398/10/07

جلسه در ساعت 11:30 آغاز گرديد .

در ادامه جناب آقاي دكتر سعيد عابديان رئيس مركز تحقيقات ايمونوژنتيك ضمن خوش آمد گوئي به حاضرين دستور كار جلسه را اعلام و بعد از آن بررسي طرح هاي ذيل آغاز گرديد :

 

عنوان طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه ها ي مربوط به شوراي پژوهشي مورخ 10/07/  1398 مركز تحقيقات ژنتيك ايمني

عنوان طرح

رديف

اثر كوِئرستين برهيستوپاتولوژي وپارامترهاي استرس اكسيداتيودرتخمدان موش صحرايي مدل سندرم تخمدان پلي كيستيك

1

بررسي رابطه  RDW با بيماري فشار خون در جمعيت كوهورت طبري

2

بررسي اثر محافظت نوروني لوزارتان بر روي شاخص هاي نورولوژيكي، ادم مغزي ، سلامت سد خوني –مغزي به دنبال تروماي ناشي از ضربه مغزي به روش مارمارو در موش صحرايي نر : يك مطالعه رفتاري و هيستولوژيكي

 

3

بررسي اثر اينترفرون گاما و آنتي PD-1بر عملكرد مسير cGAS-STING درسرطان معده

4

 

 

اسامي اعضاي شوراي  حاضر در جلسه :

1- دكتر سعيد عابديان                                                                      2 دكتر حسين رنجبران                                              

3-  دكتر سيد محمد باقر هاشمي سوته                                            4- دكتر مهدي رسولي

5 – دكترسكينه شفيعا                                                                      6– دكتر علي سياه پشت خاچكي  

7 دكتر مطهره روحي اردشيري                                                      8-دكتر هاتف قاسمي

9-دكتر نورالله رضايي                                                                       10-دكتر عبدالكريم مهروز

 

برگزاري جلسه شوراي پژوهشي  مورخ 13981007
Powered by DorsaPortal